Bỏ qua danh mục khoá học

Bỏ qua tin tức chung

Tin tức chung

Hình của Admin Tổ Website
Thời gian triển khai cuộc thi "Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020"
Bởi Admin Tổ Website - Wednesday, 20 December 2017, 10:56 AM
 
Thực hiện theo tinh thần kế hoạch số 16-KH/ĐTN-KTCN-MT về "Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020", khoa Kỹ thuật Công nghệ - Môi trường phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức cuộc thi tìm hiểu an toàn thông tin cho học sinh viên viên các khoa, th...Đọc phần còn lại của chủ đề
(142 từ)
Hình của Admin Tổ Website
Thông báo cập nhật Khoa và Lớp học trong hồ sơ thí sinh
Bởi Admin Tổ Website - Friday, 16 December 2016, 9:53 PM
 

THÔNG BÁO

Để chuẩn bị cho cuộc thi "Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020" diễn ra từ 19/12 - 28/12/2016 sắp tới được thuận lợi trong việc thống kê kết quả. Admin nhắc nhở các bạn học sinh sinh viên vui lòng cập nhật hồ sơ 02 mục: Khoa và Lớp.

  ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(129 từ)